nêu nội dung của bài em bé thông minh từ “vua và đình thần đến để xẻ thịt chim”

Question

nêu nội dung của bài em bé thông minh từ “vua và đình thần đến để xẻ thịt chim”

in progress 0
Khoii Minh 6 months 2021-07-31T03:39:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-31T03:40:51+00:00

  vua thử 1 lần nữa xem em bé có phải là

  thông minh lỗi lạc thật không

  0
  2021-07-31T03:40:57+00:00

  Ngoài lề : đây là cô giáo chuyên văn dạy mik nhé!

  nội dung : vua thử thách em bé thông minh trong lần thử thách thứ 3 nhằm mục đích thử tài em bé thông minh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )