Nêu luận điểm , lí lẽ , dẫn chứng của văn bản ” Chống nạn thất học ) trang 7 ,SGK lớp 7 tập 2 Gợi ý : Có 2 luận điểm là : + Sự cần thiết phải n

Question

Nêu luận điểm , lí lẽ , dẫn chứng của văn bản ” Chống nạn thất học ) trang 7 ,SGK lớp 7 tập 2
Gợi ý :
Có 2 luận điểm là :
+ Sự cần thiết phải nâng cao dân trí
+ Kêu gọi mọi người cùng tham gia chống nạn thất học

in progress 0
Thành Công 2 months 2021-07-22T10:53:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T10:54:29+00:00

  *Luận điểm chính là về việc chống nạn thất học của toàn thể nhân dân VN

  * Luận cứ:

  – Lí lẽ: Thực dân Pháp thi hành chính sách ngu dân, chúng hạn chế mở trường học, chúng không muốn dân ta biết chữ để lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.

  – Dẫn chứng: Số người dân Việt Nam thất học so với số’ người trong nước là 95%.

  – Lí lẽ:

  + Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí.

  + Mọi người phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình…

  + Những người đả biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ, hãy góp sức vào bình dân học vụ.

  + Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học đi.

  + Phụ nữ lại càng cần phải học.

  * Dần chứng: Vợ chưa biết thì chồng bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo; người ăn, người làm không biết thì chủ bảo…

  0
  2021-07-22T10:54:45+00:00

  Bạn tham khảo

  Luận điểm:

  + Phải nâng cao dân trí

  + Mọi người Việt Nam phải hiểu biết và viết chữ quốc ngữ

  Lí lẽ, dẫn chứng

  + Tình trạng thất học của dân tộc Việt Nam trước Cách Mạng tháng 8

  + Điều kiện để mọi người tham gia xây dựng đất nước

  + Những thuận lợi cho việc học chữ

  #tamdan260908

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )