nếu lấy sô tuổi của người anh Nhân Lên với 2 rồi so với tổng sô tuổi của 2 anh em thì lớn hơn 16.tính tuổi của mỗi người. biết rằng hiệu sô tuổi xưa 2

Question

nếu lấy sô tuổi của người anh Nhân Lên với 2 rồi so với tổng sô tuổi của 2 anh em thì lớn hơn 16.tính tuổi của mỗi người. biết rằng hiệu sô tuổi xưa 2 anh em lớn hơn tuổi của người em là 6

in progress 0
Kiệt Gia 10 months 2021-04-27T13:03:19+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T13:05:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Tuổi anh nhân `2` lớn hơn tuổi hai anh em là `16`
  Do đó hiệu số tuổi của hai anh em là: `16`

  Số tuổi của người em là:

  `16 – 6 = 10` (tuổi)

  Số tuổi của người anh là:

  `10 + 16 = 26` (tuổi)

  Đáp số: Anh `26` tuổi

               Em `10` tuổi

   

  0
  2021-04-27T13:05:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tuổi anh nhân 2 lớn hơn tuổi em là 16

  Do đó nên hiệu của tuổi hai ae là 16

  Tuổi em là 

  16 – 6=10( tuổi )

  Tuổi anh là

  16+10= 26( tuổi )

                                  Đáp số : em 10 tuổi

                        Anh :26 tuổi

  Cho mình 5 sao và trả lời hay nhất nha

   

  Chúc ai đang đọc comment này học tốt nhà.Chúc bạn học tốt nhớ nha

       

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )