Nếu không có sự gợi ý của ông trời vậy Đăm Săn có chiến thằng được Mtao mxây không ? Tại sao ( ai giúp em với ạ) truyện chiến thắng Mtao mxây

Question

Nếu không có sự gợi ý của ông trời vậy Đăm Săn có chiến thằng được Mtao mxây không ? Tại sao
( ai giúp em với ạ) truyện chiến thắng Mtao mxây

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2021-08-31T01:45:21+00:00 1 Answers 88 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-31T01:46:40+00:00

    Nếu không có sự gợi ý của ông trời vậy Đăm Săn có chiến thằng được Mtao Mxây nhưng sẽ phải tốn nhiều công sức hơn, thời gian lâu hơn. Vì ông trời, biểu tượng cho thần linh chỉ đóng vai trò là người “cố vấn”, “gợi ý” hành động chứ không phải là người quyết định tối cao kết quả của cuộc chiến. Như vậy trong mối quan hệ với các thần, người anh hùng vẫn giữ được vai trò quyết định và có tính độc lập riêng. Kết cấu của truyện như vậycũng là một hình thức đề cao, làm nổi bật vai trò của nhân vật anh hùng, đề cao tinh thần dân chủ của thời thị tộc cổ xưa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )