nêu khái niệm về so sánh , nhân hóa , ẩn dụ nêu tác dụng của so sánh , nhân hóa , ẩn dụ

Question

nêu khái niệm về so sánh , nhân hóa , ẩn dụ
nêu tác dụng của so sánh , nhân hóa , ẩn dụ

in progress 0
Thu Thủy 8 months 2021-06-01T06:21:16+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-01T06:22:23+00:00

  1. So sánh
  – Khái niệm: so sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
  – Tác dụng: Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự vật được nhắc tới, khiến cho câu văn thêm phần sinh động, gây hứng thú với người đọc.

  2. Nhân hóa
  – Khái niệm: Là biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động, tính cách, suy nghĩ,… vốn dành cho con người để miêu tả đồ vật, sự vật, con vật,…
  – Tác dụng: Làm cho sự vật, đồ vật, cây cối trở nên gần gũi, sinh động, thân thiết với con người hơn

  3. Ẩn dụ
  – Khái niệm: Ẩn dụ là phương thức biểu đạt gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó
  – Tác dụng: Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

  4. Hoán dụ
  – Khái niệm: Là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm này bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi
  – Tác dụng: Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.

  0
  2021-06-01T06:23:03+00:00

  *khái niệm

  – So sánh là đối chiếu 2 hay nhiều sự vật, sự việc mà giữa chúng có những nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời văn.
  – Nhân hóa là là biện pháp tu từ sử dụng những từ ngữ chỉ hoạt động, tính cách, suy nghĩ, tên gọi … vốn chỉ dành cho con người để miêu tả đồ vật, sự vật, con vật, cây cối khiến cho chúng trở nên sinh động, gần gũi, có hồn hơn.
  – Ẩn dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
  *tác dụng

  – So sánh vừa có tác dụng gợi hình, giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động; vừa có tác dụng biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc

  -Nhân hóa có tác dụng làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật, …trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người

  -Ẩn dụ, hoán dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )