nêu Khái niệm những từ sau đây: -từ ghép -từ láy -đại từ -từ hán việt

Question

nêu Khái niệm những từ sau đây:
-từ ghép
-từ láy
-đại từ
-từ hán việt

in progress 0
Thu Nguyệt 5 months 2021-08-11T00:17:46+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T00:19:00+00:00

  từ ghép là à một loại từ phức được tạo thành bởi ít nhất 2 từ đơn với điều kiện là những từ này phải có nghĩa và có quan hệ về nghĩa với nhau

  từ láy là dạng đặt biệt của từ phức, được cấu tạo từ 2 tiếng, trong đó phần nguyên âm hoặc phụ âm được láy giống nhau hoặc chỉ 1 phần nguyên âm và phụ âm láy như nhau.

   đại từ là dạng đặt biệt của từ phức, được cấu tạo từ 2 tiếng, trong đó phần nguyên âm hoặc phụ âm được láy giống nhau hoặc chỉ 1 phần nguyên âm và phụ âm láy như nhau.

  từ hán việt  mình k biết 

  0
  2021-08-11T00:19:37+00:00

  – Từ ghép được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa, mỗi tiếng đều có nghĩa.

  – Từ láy được cấu tạo từ 2 tiếng trở lên, trong đó phần nguyên âm hoặc phụ âm được láy giống nhau hoặc chỉ 1 phần nguyên âm và phụ âm láy như nhau, trong đó có ít nhất một tiếng không nghĩa.

  – Đại từ là các từ ngữ được dùng để xưng hô hay dùng để thay thế các danh từ, động từ, tính từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu.

  – Từ Hàn Việt là các từ ngữ trong tiếng Việt vay mượn, có nghĩa gốc từ tiếng Hán.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )