Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp nghiệp? ý nghĩa của cách mạng công nghiệp và cách mạng khoa học công nghiệp

Question

Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp nghiệp? ý nghĩa của cách mạng công nghiệp và cách mạng khoa học công nghiệp

in progress 0
Linh Đan 8 months 2021-01-30T11:16:07+00:00 3 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-30T11:18:03+00:00

  – Hệ quả của CMCN:

  + Kinh tế: thúc đẩy sản xuất TBCN phát triển mạnh mẽ, CN phát triển cân đối cả công nghiệp nặng và nhẹ; Giao thông vận tải:

  đường sắt và đường thủy phát triển mạnh; Thương mại: hình thành nhiều trung tâm thương mại lớn nhiều nhất là ở Anh (Luôn Đôn trở thành trung tâm thương mại của thế giới)

  + Chính trị – xã hội: Xã hội hình thành 2 giai cấp cơ bản là TS và VS

  -> TS bị phân hóa: bộ phận TS công nghiệp trở nên giàu có, lớn mạnh >< đại TS và quý tộc mới

  -> Giai cấp VS ngày càng đông đảo, nhưng bị bóc lột nặng nề-> TS >< VS

  + Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp đòi hỏi các nước có thêm nguồn cung cấp nguyên liệu, thị trường tiêu thụ -> việc đi xâm chiếm nhiều thuộc địa -> thay đổi bản đồ kinh tế, chính trị của các nước

  – Ý nghĩa của CMCN: sự ra đời của các phát minh đã tạo ra 1 năng suất lao động cao hơn, củng cố nền tảng của chế độ mới

  0
  2021-01-30T11:18:06+00:00

  Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản : nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hoá quá trình lao động của chủ nghĩa tư bản.

  Cách mạng công nghiệp cũng góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải. Nhu cầu công nghiệp hoá khiến nông nghiệp nhanh chóng chuyển sang phương thức chuyên canh hoặc thâm canh, đồng thời quá trình cơ giới hoá nông nghiệp, đã góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

  Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành – tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư sản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

  0
  2021-01-30T11:18:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo hệ quả của cách mạng công nghiệp các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )