Nêu hai tác giả tác phẩm có nội dung viết về địa phương Hà Giang?

Question

Nêu hai tác giả tác phẩm có nội dung viết về địa phương Hà Giang?

in progress 0
Hải Đăng 6 months 2021-07-27T15:44:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T15:46:31+00:00

  Về quê anh em nhé , Về Hà Giang – Thái Xuân

  Hà Giang nghe đá hát – Nguyễn Nhật

  Con gái Hà Giang – Nguyễn Ngọc Vạn

  Hà Giang quê hương em – Nguyễn Tất Quế

  Hoa Tam Giác Mạch – Hương Thu

  Hà Giang – Đoàn Hồng Quân

  Mùa Hoa Tam Giác Mạch – Cao Nguyên Xưa

  0
  2021-07-27T15:46:32+00:00

  Hà Giang niềm nhớ của Nguyễn Quốc Sơn

  Nắng của Hà Giang của Nguyễn Thị Thuần

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )