nếu em viết thì em sẽ viết vào chỗ trống đó như thế nào em thử đoán xem ông cản ngũ được miêu tả trong tư thế chuẩn bị việc gì

Question

nếu em viết thì em sẽ viết vào chỗ trống đó như thế nào em thử đoán xem ông cản ngũ được miêu tả trong tư thế chuẩn bị việc gì

in progress 0
Orla Orla 7 months 2021-06-09T23:56:04+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-09T23:57:49+00:00

    Những từ ngữ có thể têm vào chỗ dấu (…) trong đoạn văn là:

    • Chỗ trống thứ nhất: chín nắng, tôm luộc, mặt trời,…
    • Chỗ trống chứ hai: ông tượng, thần hộ vệ trong đền, ông tướng, thiên tướng,…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )