Nếu em là nhân vật ông giáo thì em kể lại câu chuyện “Lão Hạc” như thế nào?

Question

Nếu em là nhân vật ông giáo thì em kể lại câu chuyện “Lão Hạc” như thế nào?

in progress 0
Gia Bảo 2 days 2021-07-21T07:59:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T08:01:40+00:00

  Nếu em là nhân vật ông giáo thì em kể lại câu chuyện “Lão Hạc” theo trình tự sự việc trước – sau

  -Từ xa thấy lão Hạc(mặt buồn)

  -Ra hỏi chuyện

  -Mời vào nhà

  -Hỏi thăm chuyện(lão Hạc khóc)

  -Nhận lời giữ mảnh đất và tiền

  -Tiễn lão

  -Qua nhà Binh Tư

  -Tả khung cảnh

  -Thấy lão Hạc lìa đời

  -Ngộ ra nhận thức

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )