Nêu đối tượng, phạm vi bàn luận của bài bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Question

Nêu đối tượng, phạm vi bàn luận của bài bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

in progress 0
Amity 2 months 2021-07-24T04:59:01+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T05:00:38+00:00

  Khang Minhưn

  Đối tượng là:

  +Tòn thể nhân dân,dân tộc của chúng ta

  +Mỗi con người cần phải đảm nhiệm trách nhiệm này

  *Vấn đề bàn luận

  -Nói về tinh yêu buất khuất của nhân dân ta về tinh thần yêu nước,yêu dân tộc được truyền qua biết bao thế hệ

  -Nó được thể hiện qua rất nhiều tình tiết từ thời xa xưa đến tận hiện tại

  -Khuyên nhủ mọi người cần phải có trách nhiệm trong việc làm của chính mình

  `to` Vấn đề chính là lòng yêu nước của đồng bào dân tộc Việt Nam

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )