Nêu dàn bài chung của một bài văn thuyết minh ! ( Chi tiết vào ) ( Làm đúng yêu cầu , sai là đi đường quyền nhé ! )

Question

Nêu dàn bài chung của một bài văn thuyết minh ! ( Chi tiết vào )
( Làm đúng yêu cầu , sai là đi đường quyền nhé ! )

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2021-07-09T01:27:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T01:28:54+00:00

  a) Mở bài:

  Nêu một định nghĩa về một vật nào đó.

  b) Thân bài:

  Hình dáng của nó như thế nào? Được làm băng nguyên liệu gì? Cách làm đồ vật đó ra sao? Được sản xuất ở đâuvà nơi nào thường sử dụng chúng?

  -Nó có tác dụng gì trong đời sống?

  -Có thể dùng quà tặng được không?

  -Đồ vật đó là một biểu tượng như thế nào?

  c) Kết bài:

  Cảm nghĩ của em về đồ vật đó.

  0
  2021-07-09T01:29:04+00:00

  1. Mở bài : 

  – Dẫn dắt vấn đề cần thuyết minh .

  – Giới thiệu vấn đề thuyết minh .

  2. Thân bài :

  – Nguồn gốc (nếu có)

  –  Trình bày các đặc điểm để cho người đọc biết về hình dạng hay hình ảnh của đối tượng 

  Vật : 

  + Màu sắc

  + Chất liệu làm nên

  + Cấu tạo 

  +……

  Người : 

  + Tên 

  + Tuổi 

  + Lai lịch 

  + ……

  – Vai trò của đối tượng (vật)

  – ……….. (Cái này phải tùy từng đôi tượng cụ thể)

  3. Kết bài : 

  – Khẳng định đôi tượng

  – Bài tỏ thái đội với đối tượng 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )