Nêu đặc sắc cách nêu dẫn chứng của Hồ Chí Minh trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhan dân ta Giúp em với Mai em kt 15’ rồi

Question

Nêu đặc sắc cách nêu dẫn chứng của Hồ Chí Minh trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhan dân ta
Giúp em với
Mai em kt 15’ rồi

in progress 0
Bình An 4 weeks 2021-07-07T14:21:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:22:26+00:00

  * Nét đặc sắc cách nêu dẫn chứng của Hồ Chí Minh trong văn bản Tinh thần yêu nước của nhan dân ta

  – các dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện

  – các dẫn chứng được sắp xếp theo một trình tự hợp lí

  + trình bày theo trình tự thời gian (từ xưa đến nay)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )