Nêu đặc điểm của thao tác lập luận phân tích,so sánh bình luận,bác bỏ Giúp mk với ạ đang cần gấp.Cảm ơn trc ạ.

Question

Nêu đặc điểm của thao tác lập luận phân tích,so sánh bình luận,bác bỏ
Giúp mk với ạ đang cần gấp.Cảm ơn trc ạ.

in progress 0
2 tháng 2021-04-22T10:59:14+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

 1. đặc điểm của thao tác lập luận phân tích là :

  -Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

  – Cách phân tích: Chia tách đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận theo những tiêu chí, quan hệ nhất định.

  đặc điểm của thao tác lập luận so sánh là :
  – Làm sáng tỏ đối tượng đang nghiên cứu trong mối tương quan với đối tượng khác.

  – Cách so sánh: Đặt đối tượng vào cùng một bình diện, đánh giá trên cùng một tiêu chí, nêu rõ quan điểm, ý kiến của người viết.

  đặc điểm của thao tác lập luận bình luận là :

  – Bình luận là bàn bạc, nhận xét, đánh giá về một vấn đề .

  – Cách bình luận: Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề được bình luận, đề xuất và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá là xác đáng. Thể hiện rõ chủ kiến của mình.

  đặc điểm của thao tác lập luận bác bỏ là :
  – Là cách trao đổi, tranh luận để bác bỏ ý kiến được cho là sai .

  – Cách bác bỏ: Nêu ý kiến sai trái, sau đó phân tích, bác bỏ, khẳng định ý kiến đúng; nêu từng phần ý kiến sai rồi bác bỏ theo cách cuốn chiếu từng phần.

                              CHO HAY NHẤT????

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )