nêu công dụng của trạng ? gạch chân trạng ngữ trong câu sau và cho biết trạng ngữ này có thể đứng vị trí nào trong câu ? Hãy viết ra câu văn đó “Đê

Question

nêu công dụng của trạng ? gạch chân trạng ngữ trong câu sau và cho biết trạng ngữ này có thể đứng vị trí nào trong câu ? Hãy viết ra câu văn đó “Đêm , An ngủ vs bố “

in progress 0
Thạch Thảo 8 months 2021-06-03T00:33:08+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T00:34:14+00:00

  – ” Đêm , An ngủ với bố. “

  + Trạng ngữ này chỉ thời gian.

  + Trạng ngữ trên được đặt ở đầu câu hoặc cuối câu cũng hợp lí.

  0
  2021-06-03T00:34:57+00:00

  – Công dụng: Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức là bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm. Trạng ngữ thường là những từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức… để biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện,…

  – Trạng ngữ: Đêm, An ngủ với bố

  – Trạng ngữ này có thể đứng cuối câu: An ngủ với bố đêm nay

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )