Nêu công dụng của dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang trong những ví dụ dưới đây : a. Nước sông Nhị Hà lên to quá ; khúc đê lang X thuộc ph

Question

Nêu công dụng của dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy và dấu gạch ngang trong những ví
dụ dưới đây :
a. Nước sông Nhị Hà lên to quá ; khúc đê lang X thuộc phủ X xem chừng núng thế lắm,
hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
( Sống chết mặc bay, Ngữ văn 7 tập 2)
b. Trong đình, đèn thắp sáng trưng ; nha lệ, lính tráng, kẻ hầu người hạ, đi lại rộn ràng.
( Sống chết mặc bay, Ngữ văn 7 tập 2)
c. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là
giản dị : “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt
Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay
đổi”…
( Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ngữ văn 7 tập 2)
d. Quan lớn vỗ tay xuống sập, kêu to :
– Đây rồi ! … Thế chứ lại !
( Sống chết mặc bay, Ngữ văn 7 tập 2)
e. Kết quả : bố cháu thắng cháu một – không.
( Lặng lẽ Sa Pa, Ngữ văn 9 tập 1)

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-12-31T18:00:32+00:00 3 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-31T18:02:23+00:00

  a, Dấu chấm phẩy: ngăn cách các vế của 1 câu ghép

  b, Dấu chấm phẩy: ngăn cách các vế của 1 câu ghép

  c, dấu chấm lửng: tỏ ý còn ý còn nhiều câu  chưa liệt kê hết

  d, dấu gạch ngang: đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật 

  e, dấu gạch ngang: nối các bộ phận thành cặp.

  0
  2020-12-31T18:02:30+00:00

  a.dấu chấm phẩy: ngăn cách các vế của 1 câu ghép 

  b. dấu chấm phẩy:ngăn cách các vế của 1 câu ghép 

  c. dấu chấm lửng: tỏ ý còn nhiều câu chưa liệt kê hết

  d. dấu gach ngang : đánh dấu lờ nói trực tiếp của nhân vật

  e. dấu gach ngang :nối các bộ phân thành lập 

  0
  2020-12-31T18:02:36+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo công dụng của dấu chấm các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )