nêu cơ chế và ý nghĩa của quá trình tái bản adn

Question

nêu cơ chế và ý nghĩa của quá trình tái bản adn

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-12-30T01:37:46+00:00 3 Answers 42 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-30T01:39:40+00:00

  *Cơ chế:

  Quá trình nhân đôi ADN trải qua 3 bước:

  Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN.

  – Nhờ các Enzim tháo xoắn 2 mạch đơn của ADN tách dần. ( Chạc chữ Y )

  Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới.

  – Enzim ADN-polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn  mẫu ( nguyên tắc khuôn mẫu ) tổng hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.

  – Trên mạch khuôn 3’-5’ mạch bổ sung tổng hợp liên tục, trên mạch khuôn 5’-3’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng ( đoạn Okazaki ), sau nối lại nhờ Enzim nối.

  Bước 3: Hai phân tử ADN con được tạo thành.

  – Giống nhau, giống ADN mẹ.

  – Mỗi ADN con đều có một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường, mạch còn lại là của ADN mẹ ( nguyên tắc bán bảo tồn ).

  *Ý nghĩa:

  – Là cơ sở cho nhiễm sắc thể tự nhân đôi; đảm bảo tính ổn định về vật liệu di truyền giữa các thế hệ tế bào.

  0
  2020-12-30T01:39:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Quá trình nhân đôi có thể diến ra ở pha S kì trung gian của chu kì tế bào (ADN trong nhân của sinh vật nhân thực) hoặc ngoài tế bào chất (ADN ngoài nhân) để chuẩn bị cho phân chia tế bào 

  Quá trình nhân đôi ADN là quá trình tổng hợp hai phân tử ADN mới có cấu trúc giống  với tế bào mẹ ban đầu đó là do quá trình nhân đôi diễn ra theo các nguyên tắc 

  • Nguyên tắc bổ sung 
  • Nguyên tắc bán bảo toàn 
  • Nguyên tắc nửa gián đoạn 

  Quá trình nhân đôi có thể diến ra ở pha S kì trung gian của chu kì tế bào (ADN trong nhân của sinh vật nhân thực) hoặc ngoài tế bào chất (ADN ngoài nhân) để chuẩn bị cho phân chia tế bào 

  Quá trình nhân đôi ADN là quá trình tổng hợp hai phân tử ADN mới có cấu trúc giống  với tế bào mẹ ban đầu đó là do quá trình nhân đôi diễn ra theo các nguyên tắc 

  • Nguyên tắc bổ sung 
  • Nguyên tắc bán bảo toàn 
  • Nguyên tắc nửa gián đoạn     

   Quá trình nhân đôi ADN được diễn ra theo trình tự gồm 3 bước sau 

   • Bước 1 :  Phân tử ADN mẹ tháo xoắn :

   Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch đơn của phân tử ADN mẹ tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y và để lộ ra 2 mạch khuôn, trong đó một mạch có đâu 3’-OH, còn mạch kia có đầu 5’-P.

   • Bước 2 : Tổng hợp các mạch ADN mới:

   Enzim ADN-pôlimeraza lần lượt liên kết các nuclêôtit tự do từ môi trường nội bào với các nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Vì enzim ADN-pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’

   • Trên mạch khuôn có đầu 3’ thì mạch bổ sung được tổng hợp liên tục theo chiều 5’→ 3’cùng chiều với chiều tháo xoắn,
   • Trên mạch khuôn có đầu 5’ thì mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn gọi là đoạn Okazaki cũng theo chiều 5’→ 3’ ngược chiều với chiều tháo xoắn, sau đó các đoạn này được nối lại với nhau nhờ enzim nối ADN – ligaza

   Bước 3 : Hai phân tử mới được tạo thành 

   Mạch mới tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn ( một mạch được tổng hợp và một mạch cũ của phân tử ban đầu) đóng xoắn lại với nhau tạo thành hai phân tử ADN con 

   Kết thúc quá trình nhân đôi : Hai phân tử ADN con được tạo thành có cấu trúc giống hệt nhau và giống ADN mẹ ban đầu 

   Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN

   Là cơ sở cho nhiễm sắc thể tự nhân đôi; đảm bảo tính ổn định về vật liệu di truyền giữa các thế hệ tế bào.

                                                                                                        

  0
  2020-12-30T01:39:53+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ý nghĩa của quá trình nhân đôi adn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )