Nêu cảm nhận của em về tinh thần kiên cường anh dũng của các chiến sĩ cộng sản khi bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc – giúp em với ạ, mai em nộp rồi

Question

Nêu cảm nhận của em về tinh thần kiên cường anh dũng của các chiến sĩ cộng sản khi bị giam cầm tại nhà tù Phú Quốc
– giúp em với ạ, mai em nộp rồi

in progress 0
Helga 6 months 2021-08-18T01:13:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T01:15:31+00:00

    Em thấy các chiến sĩ thạt kiên cường, mặc dù bị tra tấn dã man Các chiến sĩ đã chịu nhiều đớn đau nhưng không tiết lộ ”thiên cơ”.họ không như kẻ hám lợi mà phản bội lại đất nước hay còn gọi là ”bán nước mà cầu vinh.ý chí sắt đá lòng kiên cường lòng bất ý chí không chịu khuất phục các chiến sĩ thể hiện rõ ràng nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )