nêu cảm nghĩ của em về một thầy cô giáo (cô mik tên HOA, cô khá hiền nên bị lớp mik bắt nạt)#######0

Question

nêu cảm nghĩ của em về một thầy cô giáo
(cô mik tên HOA, cô khá hiền nên bị lớp mik bắt nạt)#######0

in progress 0
Jezebel 2 months 2021-07-26T10:47:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-26T10:48:58+00:00

    Bạn sửa cho mik thành tên cô khác nhé

    neu-cam-nghi-cua-em-ve-mot-thay-co-giao-co-mik-ten-hoa-co-kha-hien-nen-bi-lop-mik-bat-nat-0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )