nêu cảm nghĩ của em về một chi tiết hoang đường kì lạ trong truyền thuyết sự tích hồ gươm(không cop mạng

Question

nêu cảm nghĩ của em về một chi tiết hoang đường kì lạ trong truyền thuyết sự tích hồ gươm(không cop mạng

in progress 0
Phúc Điền 1 year 2021-09-03T14:35:44+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T14:37:35+00:00

    Nêu cảm nghĩ của em về một chi tiết hoang đường kì lạ trong truyền thuyết sự tích hồ gươm???

               Những chi tiết hoang đường kì lạ trong truyện”Sự tích hồ Gươm” nhằm tăng chất”thơ và mộng’ chưa đựng những “tâm tình tha thiết” của nhân dân. Trong đó thể hiện ước mơ, khát vọng của nhân dân ta về một cuộc sống hòa bình,độc lập, bình yên chính nghĩa bao giờ cũng phi nghĩa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )