Nêu cách trình bày luôn ạ

Question

Nêu cách trình bày luôn ạ
neu-cach-trinh-bay-luon-a

in progress 0
Cherry 1 year 2020-11-29T11:17:16+00:00 2 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T11:18:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  neu-cach-trinh-bay-luon-a

  0
  2020-11-29T11:19:03+00:00

  d) (x – $\frac{1}{2}$)² = $\frac{4}{25}$

      (x – $\frac{1}{2}$)² = ($\frac{2}{5}$)²

      (x – $\frac{1}{2}$)² = ($\frac{-2}{5}$)²

  => x – $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{5}$ => x = $\frac{2}{5}$ + $\frac{1}{2}$ = $\frac{9}{10}$

  => x – $\frac{1}{2}$ = $\frac{-2}{5}$ => x = $\frac{-2}{5}$ + $\frac{1}{2}$ => x = $\frac{1}{10}$

  Vậy x có 2 giá trị: $\frac{9}{10}$ hoặc $\frac{1}{10}$

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )