nêu cách tính số các số có 5 chữ số khác nhau viết được các chữ số lẻ 1,3,5,7 và 9?

Question

nêu cách tính số các số có 5 chữ số khác nhau viết được các chữ số lẻ 1,3,5,7 và 9?

in progress 0
Doris 1 year 2020-11-28T08:06:35+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T08:08:01+00:00

   Gọi số cần tìm là abcde.

  a có 5 cách chọn

  b có 4 cách chọn (khác a)

  c có 3 cách chọn (khác a,b)

  d có 2 cách chọn (khác a,b,c)

  e có 1 cách chọn (khác a,b,c,d)

  Có : 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 (số)

  Cách tính này là theo cách chọn. 

  0
  2020-11-28T08:08:28+00:00

  Đáp án: 

  1. Có 5 cách chọn.

  3. Có 4 cách chọn (khác1).

  5. Có 3 cách chọn (khác1,2).

  7. Có 2 cách chọn (khác1,2,3).

  9. Có 1 cách chọn (khác1,2,3,4).

  giải: 5x4x3x2x1= 120số.

  Chúc bn hok tốt! 

  Cho mik câu trả lời hay nhất nha bn!

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )