nêu BPNT trong câu nói ” tao biết mày phải nhưng nó phải bằng mày ” và chỉ ra tác dụng

Question

nêu BPNT trong câu nói ” tao biết mày phải nhưng nó phải bằng mày ” và chỉ ra tác dụng

in progress 0
Neala 3 months 2021-08-04T18:44:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T18:46:01+00:00

  NT:

  – Miêu tả ngôn ngữ và hành động của nhân vật vừa gây cười vừa ẩn ý.

  – Sử dụng cách chơi chữ.

  TD:phê phán bản chất tham nhũng, xử kiện vì tiền của quan lại địa phương trong xã hội Việt Nam. Đồng thời, phê phán hành vi tiêu cực của một bộ phận nhân dân lao động xưa khi mắc vào vòng vây kiện tụng.

  @mochizou

  Farah bos ris

  0
  2021-08-04T18:46:44+00:00

  BPNT:  chơi chữ: Chữ “phải” thứ nhất là lẽ phải, chữ “phải” thứ hai là nói đến tiền

  -> Tác dụng: tác giả đã đưa người đọc đi từ trạng thái “tưởng là thế này” (tưởng “phải” là lẽ phải) đến “hóa ra thế kia” (hóa ra “phải” ở đây lại là mức tiền) đồng thời làm cho tính cách, bản chất con người hiện lên rõ nét, phơi bầy trước mắt người đọc và phê phán bản chất tham lam trơ trẽn, trắng trợn của thầy Lí.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )