Nêu âm mưu của địch và chủ trương của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947?

Question

Nêu âm mưu của địch và chủ trương của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947?

in progress 0
1 year 2020-12-18T19:57:06+00:00 3 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-18T19:58:59+00:00

  Âm mưu của địch và chủ trương của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 là :

  Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta dể mau chóng kết thúc chiến tranh.

  0
  2020-12-18T19:59:05+00:00

  *Âm mưu của Pháp:

  _Tháng 3-1947,Bôlaec được bầu làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương đồng thời vạch kế hoạch tiến công Việt Bắc , nhăm nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược.

  _Ngày 7-10-1947,Pháp huy động 12.000 quân mở cuộc tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc.

  *Chủ trương của ta:Đảng ra chỉ thị”Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”

  0
  2020-12-18T19:59:13+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chiến dịch việt bắc thu đông các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )