Nền một căn hộ hình chữ nhật có chu vi là 40m. Biết chiếu rộng của căn hộ bằng 2/5 chiều dài. Tỉnh diện tích của căn hộ đó. Mn giải hộ mk bài số 5 đ

Question

Nền một căn hộ hình chữ nhật có chu vi là 40m. Biết chiếu rộng của căn hộ bằng 2/5 chiều dài. Tỉnh diện tích của căn hộ đó.

Mn giải hộ mk bài số 5 đc ko
nen-mot-can-ho-hinh-chu-nhat-co-chu-vi-la-40m-biet-chieu-rong-cua-can-ho-bang-2-5-chieu-dai-tinh

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-08T00:46:47+00:00 2 Answers 417 views -1

Answers ( )

  0
  2020-11-08T00:48:17+00:00

  – Nửa chu vi nền căn hộ là :

          `40 : 2 = 20` (m)

  – Ta coi chiều rộng căn hộ là `2` phần thì chiều dài căn hộ là `5` phần như vậy

  – Tổng số phần bằng nhau là :

          `2 + 5 = 7` (phần)

  – Chiều rộng căn hộ là :

          `20 : 7 xx 2 = 40/7` (m)

  – Chiều dài căn hộ là :

          `20 – 40/7 = 100/7` (m)

  – Diện tích căn hộ là :

          `100/7 xx 40/7 = 4000/49` `(m^2)`

                                Đáp số : `4000/49` `m^2`

  0
  2020-11-08T00:48:34+00:00

  Đây nha

   

  nen-mot-can-ho-hinh-chu-nhat-co-chu-vi-la-40m-biet-chieu-rong-cua-can-ho-bang-2-5-chieu-dai-tinh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )