Nay ta 50 con xuống biển nàng đưa năm mươi con lên núi chia nhau cai quan các phương tìm chỉ từ trong câu xác định ý nghĩa của chức vụ của các từ c

Question

Nay ta 50 con xuống biển nàng đưa năm mươi con lên núi chia nhau cai quan các phương tìm chỉ từ trong câu xác định ý nghĩa của chức vụ của các từ chỉ từ

in progress 0
Hải Đăng 7 months 2021-06-29T15:21:15+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-29T15:22:17+00:00

  Chỉ từ: Nay

  CHức vụ: Trạng ngữ

  Cherryáo/Olympia

  Hok tốt nha

  0
  2021-06-29T15:23:07+00:00

  nay 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )