Năn nỉ luôn ákkkkkkkkkkkk. Một câu thôi cũng đccccc Câu 1:Viết chương trình nhập vào ba số nguyên biểu diễn ngày tháng năm, in ra ngày tháng năm dưới

Question

Năn nỉ luôn ákkkkkkkkkkkk. Một câu thôi cũng đccccc
Câu 1:Viết chương trình nhập vào ba số nguyên biểu diễn ngày tháng năm, in ra ngày tháng năm dưới dạng ngay/thang/nam.
Dữ liệu vào:
Ba số nguyên biểu diễn ngày tháng năm, mỗi số trên 1 dòng
Kết quả:
In ra ngay/thang/nam
Câu 3: Viết chương trình nhập vào số thực R của bán kính hình tròn, in ra chu vi và diện tích hình tròn (lấy 1 số lẻ), với π=3.14
Dữ liệu vào:
Số thực R
Kết quả:
Dòng 1: Chu vi
Dòng 2: Diện tích
Chương trình C++ trong code block, đừng viết cáo siêu quá, viết đơn giản mà đầy đủ nha. Cảm ơn nhèo~

in progress 0
Kiệt Gia 10 months 2021-04-27T11:52:49+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T11:54:44+00:00

  Câu 1:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
      
      int n,t,na;
      cout<<“Ngay: “; cin>>n;
      cout<<“Thang: “; cin>>t;
      cout<<“Nam: :”; cin>>na;
      cout<<n<<“/”<<t<<“/”<<na;
  }

  Bài 2:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
      double s;
      cout<<“S= “; cin>>s;
      cout<<“Chu vi: “<<2*s*3.14<<endl;
      cout<<“Dien tich: “<<s*s*3.14;
      return 0;
  }

  0
  2021-04-27T11:54:53+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo lập trình c++ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )