Năm nay mẹ hơn Bình 28 tuổi Bình tính rằng trước đây 10 năm thì tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi Bình ? Hỏi năm nay Bình bao nhiêu tuổi?

Question

Năm nay mẹ hơn Bình 28 tuổi Bình tính rằng trước đây 10 năm thì tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi Bình ? Hỏi năm nay Bình bao nhiêu tuổi?

in progress 0
Lệ Thu 5 months 2021-05-04T14:52:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T14:53:21+00:00

  Đáp án:

  $14$ tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Cách 1: Toán 8

  Gọi $x$ (tuổi) là số tuổi của Bình hiện nay $(x > 10)$

  Tuổi mẹ hiện nay: $x + 28$ (tuổi)

  Tuổi Bình $10$ năm trước: $x – 10$ (tuổi)

  Tuổi mẹ $10$ năm trước: $x + 18$ (tuổi)

  Do $10$ năm trước tuổi mẹ gấp $8$ lần tuổi Bình nên ta được phương trình:

  $\quad x+18 = 8(x-10)$

  $\Leftrightarrow x + 18 = 8x – 80$

  $\Leftrightarrow 7x = 98$

  $\Leftrightarrow x = 14$ (nhận)

  Vậy tuổi Bình hiện nay là $14$ tuổi

  Cách 2: Toán 4

  Hiện nay mẹ hơn Bình $28$ tuổi.

  $10$ năm trước mẹ vẫn hơn Bình $28$ tuổi và lúc đó tuổi mẹ gấp $8$ lần tuổi Bình.

  Ta có sơ đồ tuổi mẹ và tuổi Bình vào $10$ năm trước:

  $\text{Tuổi mẹ:}\quad \overbrace{|-\underbrace{|-|-|-|-|-|-|-|}_{28\ \rm tuổi}}^{?\ \rm tuổi}$

  $\text{Tuổi Bình:}\ \underbrace{|-|}_{?\ \rm tuổi}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $8 – 1 = 7$ (phần)

  Số tuổi một phần là:

  $28\ :\ 7 = 4$ (tuổi)

  Số tuổi của Bình $10$ năm trước là:

  $4\times 1 = 4$ (tuổi)

  Số tuổi của Bình hiện nay là:

  $4 + 10 = 14$ (tuổi)

  Đáp số: $14$ tuổi

  0
  2021-05-04T14:53:56+00:00

  Đáp án:

   14 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Vì hiệu số tuổi của mỗi người không thay đổi theo thời gian nên hiệu số tuổi của mẹ và bình là 28 tuổi.

  10 năm trước BÌnh có số tuổi là :

  28 : ( 8 – 1 ) x 1 = 4 ( tuổi )

  Năm nay Bình có số tuổi là :

  4 + 10 = 14 ( tuổi )
  Đáp số : 14 tuổi

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )