Năm nay anh 14 tuổi, em 9 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tỉ số tuổi của hai anh em là 3/4

Question

Năm nay anh 14 tuổi, em 9 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì tỉ số tuổi của hai anh em là 3/4

in progress 0
Hưng Khoa 3 months 2021-05-12T23:07:07+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-12T23:08:57+00:00

  Sau bao nhiêu năm thì hiệu số tuổi của anh và em không thay đổi.

  Hiệu số tuổi của anh và em là: 14 – 9 = 5(tuổi).

  Vẽ sơ đồ khi tỉ số tuổi của hai anh em là $\frac{3}{4}$ :

  Em     |——-|——-|——-|

                                               5 tuổi

  Anh    |——-|——-|——-|——-|

  Giải:

  1 đoạn thẳng là: $\frac{5}{4-3}$ = $\frac{5}{1}$ = 5(tuổi).

  Vậy khi đó, tuổi của em là: 5 x 3 = 15(tuổi).

  Vậy sau số năm tỉ số tuổi của hai anh em là $\frac{3}{4}$ là: 15 – 9 = 6(năm).

                                                                              Đáp số: 6 năm nữa

  0
  2021-05-12T23:09:01+00:00

  Đáp án:

  $6$ năm

  Giải thích các bước giải:

  Anh hơn em số tuổi là:

  $14 – 9 = 5$ (tuổi)

  Tại thời điểm tỉ số tuổi hai anh em là $\dfrac34$ thì anh vẫn hơn em $5$ tuổi.

  Ta được sơ đồ:

  $\text{Tuổi anh:}\ \overbrace{|–|–|–\underbrace{|–|}_{5\ \rm tuổi}}^{?\ \rm tuổi}$

  $\text{Tuổi em:}\ \ \underbrace{|–|–|–|}_{?\ \rm tuổi}$

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  $4 – 3 = 1$ (phần)

  Số tuổi của anh là:

  $5\ :\ 1\times 4 = 20$ (tuổi)

  Số năm cần tìm là:

  $20 – 14 = 6$ (năm)

  Đáp số: $6$ năm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )