Năm được những yêu cầu chung về sử dụng Tiếng Việt, bao gồm: ngĩ chữ viết, ngữ nghĩa, ngữ pháp và phong cách chức năng ngôn ngữ. Biết vận dụng những h

Question

Năm được những yêu cầu chung về sử dụng Tiếng Việt, bao gồm: ngĩ
chữ viết, ngữ nghĩa, ngữ pháp và phong cách chức năng ngôn ngữ.
Biết vận dụng những hiểu biết chung về sử dụng Tiếng Việt trong giao
Học – hiểu và tạo lập văn bản.
I. YÊU CẦU CHUNG
1. Yêu cầu về mặt ngữ âm và chữ viết
1.1. Câu hỏi
Hãy chỉ rõ sự khác nhau về hình thức ngữ âm của các từ in đậm trong nhi
Sự khác nhau đó ảnh hưởng như thế nào đến nội dung biểu đạt trong câu?
a. Tôi nghỉ một lát rồi mới nói.
Tôi nghĩ một lát rồi mới nói.
B. Chiều nay chúng mình đi uống trà sữa trân châu nhé!
Bờ ruộng có nhiều vết trân châu
nam-duoc-nhung-yeu-cau-chung-ve-su-dung-tieng-viet-bao-gom-ngi-chu-viet-ngu-nghia-ngu-phap-va-ph

in progress 0
Tài Đức 1 month 2021-06-21T12:10:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T12:11:50+00:00

  Đây nhé
  nam-duoc-nhung-yeu-cau-chung-ve-su-dung-tieng-viet-bao-gom-ngi-chu-viet-ngu-nghia-ngu-phap-va-ph

  0
  2021-06-21T12:11:51+00:00

  a)- Tôi nghĩ một lát rồi mới nói

  → Từ “nghĩ” ở đây chỉ việc suy ngẫm, ngẫm ngợi một điều gì đó rồi mới nói

  – Tôi nghỉ một lát rồi mới nói

  → Từ “nghỉ” ở đây chỉ sự ngừng hoạt động một quãng thời gian rồi mới nói

  ⇔ Hai từ “nghĩ” và “nghỉ” ở đây có nghĩa hoàn toàn khác xa nhau mặc dù cách đọc của nó giống nhau

  ↔ Nếu người dùng không biết sử dụng từ “nghĩ” hay “nghỉ” trong câu, nội dung biểu đạt sẽ hoàn toàn lệch (không đúng nội dung của nó)

  – Trong hai câu đều nói về một điều đó là làm một thứ gì đó rồi mới nói, nhưng khi phân tích ra thì hai từ “nghĩ” và “nghỉ” được sử dụng trong câu hoàn toàn không đối xứng (không tương tự nhau)

  → Nội dung biểu đạt trong hai câu trên không giống nhau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )