Năm 1917 đảng bonsevich nga quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị hoà bình đẳng khởi nghĩa giành chính quyền trong hoàn cảnh nào

Question

Năm 1917 đảng bonsevich nga quyết định chuyển từ đấu tranh chính trị hoà bình đẳng khởi nghĩa giành chính quyền trong hoàn cảnh nào

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-12-14T15:48:49+00:00 3 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-14T15:50:41+00:00

  Hoàn cảnh :

  – Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

       + Chính phủ lâm thời (tư sản)

       + Xô viết đại biểu (vô sản)

  0
  2020-12-14T15:50:46+00:00

  * Hoàn cảnh :

  – Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:

       + Chính phủ lâm thời (tư sản)

       + Xô viết đại biểu (vô sản)

  => Cục diện không thể kéo dài.

  – Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

  – Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

  Chúc cậu học tốt

  0
  2020-12-14T15:50:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bôn sê vích là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )