n= { a; b;c} viết tập hợp con có 2 phần tử của 5

Question

n= { a; b;c}
viết tập hợp con có 2 phần tử của 5

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-27T08:10:27+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:11:43+00:00

  A={a;b}

  B={b;c}

  C={c;a}

                 Chúc bạn học tốt!

  0
  2020-11-27T08:11:47+00:00

  A={a;b}

  B={b;c}

  C={c;a}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )