(n+8) chia hết cho n

Question

(n+8) chia hết cho n

in progress 0
Khánh Gia 9 months 2020-10-29T01:58:44+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T01:59:58+00:00

  Ta có: n ⋮ n 

  => Để n + 8 ⋮ n  thì 8 ⋮ n

  => n ∈ Ư (8)

  => n ∈ {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8 -8)

  0
  2020-10-29T02:00:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   theo bài: n+8 chia hết cho n  (1)

  Ta có : n chia hết cho n        (2)

  Từ (1) và (2) => (n+8)-n chia hết cho n

                      => n+8-n chia hết cho n

                      => 8 chia hết cho n => n thuộc Ư(8)= {1,2,4,8}

       Vậy n thuộc {1,2,4,8}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )