Mua 5 kg táo phải trả 100 000 đồng. Hỏi mua 8 kg táo như thế phải trả hơn bao nhiêu tiền? làm 2 cách ai nhanh cho 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhấ

Question

Mua 5 kg táo phải trả 100 000 đồng. Hỏi mua 8 kg táo như thế phải trả hơn bao nhiêu tiền? làm 2 cách
ai nhanh cho 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhất

in progress 0
Khải Quang 7 tháng 2020-11-26T12:34:48+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  C1
              Giải
   Mua 1 ki-lô-gam táo phải trả số tiền là :
     100 000 : 5= 20 000 (đồng)
   Mua 8 ki-lô-gam táo phải trả số tiền là :
       20 000 x 8=160 000(đồng)
    Mua 8 ki-lô-gam táo như thế phải trả hơn số tiền là
       160 000- 100 000= 60 000(đồng)
                   Đáp số : 60 000 đồng
  C2
               Giải
     8 kg táo gấp 5 kg táo số lần là :
              8 : 5 = 1,6 (lần)
    Mua 8 ki-lô-gam táo phải trả số tiền là :
              100 000 x 1,6 =160 000 ( đông)
    Mua 8 kg táo như thế phải trả hơn số tiền là:
               160 000- 100 000= 60 000(đồng)
                       Đáp số : 60 000 đồng
  Mà đề bài hỏi số tiền hơn nhỉ =)) ?
  Hỏi mua 8 kg táo như thế phải trả hơn bao nhiêu tiền?
  Lâu không làm toán ngu lém 
  Chúc học tốt
      

   

 2. `\text{Đáp án:}`

  `60 000` `đồng `

  `\text{Giải thích các bước giải:}`

  `\text{1 kg táo như thế phải trả số tiền là:}`

  `100 000` : `5` = `20 000` (`đồng`)

  `\text{Mua 8 kg táo như thế phải trả số tiền là:}`

  `20 000` x `8` = `160 000` (`đồng`)

  `\text{Mua 8 kg táo phải trả hơn số tiền là:}`

  `160 000` – `100 000` = `60 000` ( `đồng`)

  `\text{Đáp số: 60 000 đồng}`

  `\text{#Chúc bạn học tốt!}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )