mua 1kg gao nep va 3kg gao te het 65000 dong tinh gia tien 1kg gao te va gia tien 1kg gao nep .

Question

mua 1kg gao nep va 3kg gao te het 65000 dong tinh gia tien 1kg gao te va gia tien 1kg gao nep .

in progress 0
Hưng Khoa 8 tháng 2020-10-30T05:12:09+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. Mua 1 kg gạo nếp hết số tiền là:

             65000 : ( 3 +1 ) × 1 =  16520 ( đồng )

  Mua 1 kg gạo tẻ hết số tiền là:

             ( 65000 – 16520 ) : 3 = 16160 ( đồng )

                                               Đáp số: +) 1kg gạo nếp: 16520 đồng

                                                             +) 1kg gạo tẻ: 16160 đồng

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

                                      

 2. Giải thích các bước giải:

  1 kg gạo nếp hết số tiền là:

  65000 : (3 + 1) × 1 =  16520 (đồng)

  1 kg gạo tẻ hết số tiền là:

  (65000 – 16520) : 3 = 16160 (đồng)

  Đáp số: 1kg gạo nếp: 16520 đồng

               1kg gạo tẻ: 16160 đồng

Leave an answer