x.x mũ 4=32 Làm giúp iem với ạ

Question

x.x mũ 4=32
Làm giúp iem với ạ

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-10-22T15:10:46+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T15:11:52+00:00

  Đáp án:

  `x=2`

  Giải thích các bước giải:

  `x.x ^ 4=32`

  `=>x^1 . x^4=32`
  `=>x^(1+4)=32`
  `=>x^5=32`
  `=>x^5=2^5`
  `=>x=2`

  0
  2020-10-22T15:11:55+00:00

  x.x mũ 4=32

  x mũ 1+4=32

  x mũ 5=32

  x mũ 5=2 mũ 5

  x=2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )