( x mũ 2 + y mũ 2 + z mũ 2 ) ( x+y+z) mũ 2 + ( xy+ yz+zx ) mũ 2 giúp mình vs ạk

Question

( x mũ 2 + y mũ 2 + z mũ 2 ) ( x+y+z) mũ 2 + ( xy+ yz+zx ) mũ 2
giúp mình vs ạk

in progress 0
Khang Minh 9 months 2020-10-15T17:02:43+00:00 1 Answers 102 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-15T17:04:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mu-2-y-mu-2-z-mu-2-y-z-mu-2-y-yz-z-mu-2-giup-minh-vs-ak

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )