MS Excel: Nêu cách hoạt động của lệnh SUMIF?

Question

MS Excel: Nêu cách hoạt động của lệnh SUMIF?

in progress 0
Thu Nguyệt 1 year 2020-11-07T19:50:49+00:00 3 Answers 35 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T19:52:43+00:00

  SUMIF (range, điều kiện, [sum_range])
  range – dải của các ô được đánh giá theo điều kiện mà bạn đưa ra, mang tính bắt buộc.

  criteria – điều kiện cần phải đáp ứng, mang tính bắt buộc

  sum_range – các ô tính tổng nếu thỏa điều kiện, mang tính tùy chọn.

  0
  2020-11-07T19:52:44+00:00

  Hàm $SUMIF$ là hàm tính tổng các giá trị thoã mãn yêu cầu của người sử dụng 

  Cú pháp 

  $SUMIF (range, criteria, [sum_range])$

  0
  2020-11-07T19:52:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cú pháp sumif các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )