Một vật chuyển động tròn đều có chu kì T = 0,25 s. Tính tần số chuyển động f của vật?

Question

Một vật chuyển động tròn đều có chu kì T = 0,25 s. Tính tần số chuyển động f của vật?

in progress 0
Trúc Chi 1 week 2021-07-22T04:58:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T04:59:47+00:00

  Answer:

  0

  0000

  Explanation:

  0
  2021-07-22T05:00:26+00:00

  Answer:8pi

  Explanatio

  omega=2pi/T

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )