Một xưởng nông cụ tính trung bình trong 3 giờ thì mỗi giờ làm được 20 sản phẩm . Biết rằng giờ thứ làm được 25 sản phẩm . Giờ thứ hai làm được 14 sản

Question

Một xưởng nông cụ tính trung bình trong 3 giờ thì mỗi giờ làm được 20 sản phẩm . Biết rằng giờ thứ làm được 25 sản phẩm . Giờ thứ hai làm được 14 sản phẩm . Hỏi giờ thứ ba làm được bao nhiêu sản phẩm ?
Đáp số : …………
(Nhớ giải thích các bước giải)

in progress 0
Amity 11 months 2020-11-28T19:59:41+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T20:01:10+00:00

  Đáp án:

                   Số công cụ xưởng đó làm được trong 3 giờ là:

                                    3×20=60(công cụ)

                   Giờ thứ ba xưởng đó làm được số công cụ là:  

                                    60-14-25=21(công cụ)

                         Vậy giờ thứ 3 làm được 21 công cụ

       XIN TLHN VÀ 5* NHÉ

   

  0
  2020-11-28T20:01:35+00:00

  Trong $3$ giờ xưởng làm được số sản phẩm là:

  $20×3=60$ (sản phẩm)

  Giờ thứ ba làm được số sản phẩm là:

  $60-25-14=21$ (sản phẩm)

  Đáp số: $21$ sản phẩm.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )