Một xưởng dệt thảm được giao làm một số thảm trong 30 ngày. Thực tế xưởng dệt đã tăng năng xuất lên 25% nên sau 25ngay không những đã làm xo

Question

Một xưởng dệt thảm được giao làm một số thảm trong 30 ngày. Thực tế xưởng dệt đã tăng năng xuất lên 25% nên sau 25ngay không những đã làm xong số thảm mà còn làm thêm được 20 chiếc nữa. Tính số lượng thảm mà xưởng đã dệt trong 25 ngày

in progress 0
Thạch Thảo 5 months 2021-09-01T03:11:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:13:06+00:00

  Gọi số tấm thảm xưởng dệt dệt theo dự định là x ( tấm, x >0 )

  ⇒ số tấm thảm xưởng dệt dệt trong 1 ngày theo dự định x/30 (tấm)

  xưởng dệt dệt đc số tấm thảm trong thực tế là x/20 (tấm)

  ⇒số tấm thảm xưởng dệt dệt trong 1 ngày thực tế là x+20/25 (tấm)

  Vì năng suất tăng 25% nên số tấm thảm dệt được trong 1 ngày thực tế sẽ bằng 125% số tấm thảm dệt đc trong 1 ngày theo dự định nên ta có PT : x+20/25=125% * x/30

  me lười làm khúc dưới quá nên tự xử nha.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )