Một trang trại chăn nuôi dê thu hoạch được một lượng sữa dê. Sau khi bán đi 107,1 lít sữa thì lượng sữa còn lại được chia đều vào các chai thì được 5

Question

Một trang trại chăn nuôi dê thu hoạch được một lượng sữa dê. Sau khi bán đi 107,1 lít sữa thì lượng sữa còn lại được chia đều vào các chai thì được 54 chai. Hỏi mỗi chai chia được bao nhiêu lít

in progress 0
Khang Minh 9 months 2021-04-28T22:50:25+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T22:51:32+00:00

  Đáp án:

   0,85l

  Giải thích các bước giải:

  Lượng sữa còn lại là:

    107,1×$\frac{30%}{70%}$ =45,9(l)

  Số lít sữa trong mỗi chai là:

    $\frac{45,9}{54}$ =0,85(l)

  Chúc bạn học tốt! 

  0
  2021-04-28T22:52:10+00:00

  Lượng sữa còn lại
  107,1×30/70=45,9(l)
  459/54=0,54

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )