Một trại trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn còn 16 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em vào ăn?

Question

Một trại trẻ dự trữ gạo cho 120 em bé trong 20 ngày. Nay có thêm một số em nên số ngày ăn còn 16 ngày. Hỏi có thêm bao nhiêu em vào ăn?

in progress 0
Maris 1 year 2020-10-22T13:33:14+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T13:34:33+00:00

  Đáp án:

  Một trẻ ăn hết số gạo mất : 120 x 20 = 2400 ( ngày )

  Số ngày giảm đi 4 ngày là : 20 – 4 = 16 ( ngày )

  trong 16 ngày thì cần số em là: 2400 : 16 = 150 (em)

  Số trẻ được thêm là 150 – 120 = 30 em

   

  0
  2020-10-22T13:34:43+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo nha

                            Bài giải

         `1` em bé ăn được số gạo đó trong số ngày là

                     `120 × 20 = 2400 (ngày)`

        Có số em bé ăn hết số gạo trong 16 ngày là

                      `2400 : 16 = 150 (em)`

                   Có thếm số em và ăn là

                       `150 – 120 = 30 (em)`

                                       `Đáp số : 30 em`

                            chúc bạn học tốt nha ^^

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )