một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu

Question

một tổ công nhân dự định làm 60 sản phẩm trong 5 ngày nhưng có 1 người đã nghỉ ngay từ đầu nên số sản phẩm đó là xong trong 6 ngày .hỏi có bao nhiêu người làm việc ?

in progress 0
Khang Minh 8 tháng 2020-10-13T22:11:09+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

 1. Số sản phẩm tổ công nhân đó làm được khi đủ người trong `1` ngày là:
  $60:5=12$(sản phẩm)

  Số sản phẩm tổ công nhân đó làm được khi có `1` người nghỉ trong `1` ngày là:

  $60:6=10$(sản phẩm)
  Có số người làm việc là:

  $12:(12-10)-1=5$(người)

  Đáp số: $5$ người

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )