Một thành phố biển Tên gọi có răng Đố hữu, đố bằng biết chăng nhanh đáp

Question

Một thành phố biển
Tên gọi có răng
Đố hữu, đố bằng
biết chăng nhanh đáp

in progress 0
Khánh Gia 2 years 2021-07-08T23:47:44+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:48:54+00:00

  Một thành phố biển

  Tên gọi có răng

  Đố hữu, đố bằng

  Biết chăng nhanh đáp

   Là thành phố Nha Trang

  Chúc bạn học hốt

  -1
  2021-07-08T23:49:10+00:00

  Một thành phố biển 

  Tên gọi có Răng

  Đố hữu , đố bằng 

  Biết chăng nhanh đáp ?

  Đáp án : Nha Trang

  Mik xin câu trả lời hay nhất ạ !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )