Một quả bóng có dung tích không đổi 2 lít chứa không khí ở áp suất 1 atm. Bơm không khí ở áp suất 1 atm vào bóng. Cứ mỗi lần bơm là 50 cm3. Hỏi phải b

Question

Một quả bóng có dung tích không đổi 2 lít chứa không khí ở áp suất 1 atm. Bơm không khí ở áp suất 1 atm vào bóng. Cứ mỗi lần bơm là 50 cm3. Hỏi phải bơm bao nhiêu lần để khí trong bóng có áp suất 2,5 atm. Biết rằng nhiệt độ không đổi .
60 lần.
100 lần.
16 lần.
24 lần.

in progress 0
Bình An 1 year 2020-10-18T13:40:32+00:00 3 Answers 467 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:42:25+00:00

  Đáp án: 60 lần

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  Thể tích khí bơm được sau n lần bơm là \(n.0,05\) lít

  + Thể tích của không khí trước khi bơm vào bóng: \({V_1} = n.0,05 + 2\left( l \right)\) (Bao gồm thể tích khí của n lần bơm và thể tích khí của khí có sẵn trong bóng)

  + Sau khi bơm khí vào trong bóng thể tích lượng khí chính bằng thể tích của bóng: \({V_2} = 2l\)

  Do nhiệt đọ không đổi, theo định luật Bôi lơ – Ma ri ốt, ta có:

  \(\begin{array}{l}{p_1}{V_1} = {p_2}{V_2}\\ \Leftrightarrow 1.\left( {n.0,05 + 2} \right) = 2,5.2\\ \Rightarrow n = 60\end{array}\)  

  0
  2020-10-18T13:42:29+00:00

  Đáp án:

  Do nhiệt độ không khí không đổi, ta áp dụng định luật Bôilơ- Mariôt:
               p2V2=p1V1p2V2=p1V1              (1)
  trong đó p2,V2,p1,V1p2,V2,p1,V1 lần lượt là áp suất và thể tích của lượng khí có trong quả bóng sau khi bơm 10 lần và trước khi bơm. Vì dung tích của bóng không đổi nên V2=V=2,5V2=V=2,5 lít. Lượng khí có sẵn trong bóng và lượng khí bơm thêm vào đều có áp suất 11 at nên p1=ap1=aat. Thể tích tổng cộng ban đầu của lượng khí đó bằng: V1=10.0,150+2,5=4V1=10.0,150+2,5=4 lit.
  (150cm3=0,150150cm3=0,150 lít ). Từ (1) ta có p2=p1V1V2p2=p1V1V2
  Thay chữ bằng số ta được : p2=1.42,5=1,6p2=1.42,5=1,6at
  Áp suất không khí bên trong quả bóng sau 1010 lần bơm bằng 1,61,6 at.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-18T13:42:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thoi bong bong bang cai ay các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )