Một phép chia có thương là 6,dư 3.Tổng của số bị chia, số chia và số dư là 195. Tìm số bị chia và số chia

Question

Một phép chia có thương là 6,dư 3.Tổng của số bị chia, số chia và số dư là 195. Tìm số bị chia và số chia

in progress 0
Doris 1 year 2020-10-21T14:08:42+00:00 2 Answers 109 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:09:58+00:00

  Gọi số bị chia là a, số chia là b.

  Theo bài ra, ta có:

  a : b = 6 (dư 3)

  => a = 6b + 3

  Lại có: a + b + 3 = 195

  => a + b = 195 – 3

  => a + b = 192

  => 6b + 3 + b = 192

  => 7b + 3 = 192

  => 7b = 192 – 3

  => 7b = 189

  => b = 189 : 7

  => b = 27

  Mà a = 6b + 3

  => a = 6.27 + 3

  => a = 162 + 3

  => a = 165

  Vậy số bị chia là 165, số chia là 27.

  @vietdorapan

  0
  2020-10-21T14:10:18+00:00

  tổng của số bị chia và số chia là : 195 – 3 =192

  số bị chia là : 192 : ( 6 + 1 ) . 6 = 1152/7

  số chia là : 1152/7 : 6 = 192/7

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )