Một phép chia có thương là 4, số dư là 25. Tổg của số chia và số bị chia và số dư là 210. Tìm số bị chia và số chia.

Question

Một phép chia có thương là 4, số dư là 25. Tổg của số chia và số bị chia và số dư là 210. Tìm số bị chia và số chia.

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-11T10:23:04+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T10:25:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo đề bài ta có : a : b = 4 ( dư 25 )

  a + b = 210

  Thay a = 4b + 5 vào (1)

  Ta có :

  4b + 25 + b + 25 = 210

  5b + 50 = 210

  5b = 160

  b = 32

  Ta thay b = 32 vào (2)

  Ta có :

  a = 32 . 4 + 25

  a = 128 + 25

  a = 153

  => b = 32 ; a = 153

  Vậy SBC = 153 ; SC = 32

  0
  2020-11-11T10:25:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  theo đề bài ta có a:b=4(dư 25)

  a+b=210

  thay a=4b+5 vào (1) ta có

  4b+25+b+25=210

  5b+50=210

  5b = 160

  b = 32

  thay b=32 vào (2) ta có

  a=32.4+25

  a=128+25

  a= 153

  => b=32 ; a=153

  vay a = 153 ; b = 32

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )