một ô tô đi từ hà nội lúc 10 giờ 30 phút và đến vinh lúc 5 giờ chiều .Dọc đường ô tô nghỉ ở ninh bình 15 phút và nghỉ ở thanh háo 20 phút.hỏi ô tô

Question

một ô tô đi từ hà nội lúc 10 giờ 30 phút và đến vinh lúc 5 giờ chiều .Dọc đường ô tô nghỉ ở ninh bình 15 phút và nghỉ ở thanh háo 20 phút.hỏi ô tô đi từ hà nọi đến vinh mất bao nhiêu thời gian ( không kể thời gian nghỉ

in progress 0
Thu Cúc 5 months 2021-05-29T10:00:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T10:02:05+00:00

  Đổi 5 giờ = 17 giờ

  Số thời gian ô tô đó đi từ Hà Nội đến Vinh mà ô tô nghỉ là :17 giờ – 10 giờ 30 phút = 6 giờ 30 phút

  Số thời gian ô tô đó đi từ Hà Nội đến Vinh mà ko nghỉ là :

  6 giờ 30 – ( 15 phút + 20 phút ) = 5 giờ 55 phút

  Đ/s : 5 giờ 55 phút

  0
  2021-05-29T10:02:49+00:00

  đôi 5 giờ chiều =17 giờ

  thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh kể cả lúc dừng là :

  17 giờ -10 giờ 30 phút =6 giờ 30 phút 

  thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh koo kể thời gian nghỉ là :

  6 giờ 30 phút-(20 phút+15 phút)=5 giờ 55 phút

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )