Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và đi từ B đến A với vận tốc 45km/h. Thời gian cả đi và về hết 7 giờ. Tính quãng đường AB Làm ơn giúp mình �

Question

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và đi từ B đến A với vận tốc 45km/h. Thời gian cả đi và về hết 7 giờ. Tính quãng đường AB
Làm ơn giúp mình ????

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-11-28T09:05:59+00:00 3 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T09:07:52+00:00

  Gọi quãng đường từ A đến B là y(x > 0)

  Thời gian ô tô đi từ A đến  B là

            $\dfrac{y}{60}$  (giờ)
  Thời gian ô tô đi từ B -> A là

            $\dfrac{y}{45}$  (giờ)
  Vì thời gian cả đi và về hết 7h nên,ta có

            $\dfrac{y}{60} +\dfrac{y}{45} =7 ⇒y =180$
  ⇒ số caanf tìm là 180

   

  0
  2020-11-28T09:07:59+00:00

  Đáp án: 180km

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi quãng đường AB là x (km)
               (x > 0)
  Thời gian ô tô đi từ A -> B là x/60 (h)
  Thời gian ô tô đi từ B -> A là x/45 (h)
  Vì thời gian cả đi và về hết 7h
  => x/60 + x/45 = 7
  => x = 180 (TM)
  Vậy quãng đường AB là 180 km

  0
  2020-11-28T09:08:08+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo đi và đi các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )